วาล์วดูดปุ๋ย อุปกรณ์ที่เกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้

วาล์วดูดปุ๋ย

วาล์วดูดปุ๋ หรือที่หลายๆ คนอาจรู้จักในชื่อ เวนจุรี่วาล์ว (venturi valve) เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การใส่ปุ๋ยง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเปลืองแรง และยังประหยัดเวลา เพียงแค่ใช้งานวาล์วดูดปุ๋ยในระบบบายพาสหรือระบบน้ำหยดนั่นเอง จะเห็นได้ว่าเกษตรกรยุคใหม่เลือกใช้ชุดวาล์วดูดปุ๋ยแทนการใส่ปุ๋ยด้วยตัวเอง เพราะนอกจากจะ ไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองพลังงานและยังสามารถนำเวลาไปต่อยอดกับผลผลิตอื่นๆ ได้ด้วย

การให้ปุ๋ยของเราจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเมื่อเราหันมาให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำ เช่น ระบบบายพาส และ ระบบน้ำหยด แทนการหว่านปุ๋ยที่ค่อนข้างใช้เวลานาน อีกทั้งยังต้องใช้แรงด้วยตัวเอง  ซึ่งการติดตั้งวาล์วดูดปุ๋ยหรือเวนจูรี่วาล์ว อาจจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับปั๊มน้ำ เช่น ปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า และชุดกรองเกษตร เพื่อป้องกันเศษตะกอนของปุ๋ยที่เข้าไปตันในระบบน้ำ และช่วยยืดอายุการใช้ของกรองเกษตร โดยการทำงาน วาล์วดูดปุ๋ย หรือ เวนจุรี่วาล์วอาศัยแรงดันจากต้นทาง เช่น ปั๊มน้ำ โดยแนะนำให้วางวาล์วดูดปุ๋ยไว้หลังปั๊มน้ำ ซึ่งจะเกิดแรงดันจากต่ำ-สูง หรือ ระบบน้ำประปา เพื่อทำให้เกิดแรงบีบอัดมากพอที่จะดูดปุ๋ยที่เราเตรียมไว้ไปผสมกับน้ำนั่นเอง

อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 • ปั๊มน้ำเกษตร หรือ ปั๊มน้ำ มักเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งในงานเกษตร ที่ขาดไปไม่ได้ นั่นเพราะว่าปั๊มน้ำจะช่วยเรื่องระบบน้ำต่าง ๆ ของงานเกษตร ไม่จะส่งน้ำ ดูดน้ำ ระบายน้ำ หลัก ๆ ก็คือ เป็นอุปกรณ์สำหรับส่งน้ำ หรือถ่ายเทน้ำไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อเพิ่มแรงดันของน้ำ หลาย ๆ คนโดยเฉพาะมือใหม่ เมื่อถึงเลาซื้อปั๊มน้ำเกษตร คงเลือกไม่ถูกว่าจะ ซื้อแบบไหนดี ถึงจะเหมาะกับงานของเรา และประหยัดงบด้วย
 • กรองน้ำเกษตร (Filter) เป็นอุปกรณ์ ที่มีความจำเป็น ในระบบบายพาส ระบบน้ำหยด และระบบมินิสปริงเกอร์ เพื่อป้องกันการ อุดตัน ของหัวจ่ายน้ำ โดยเหล่าสิ่งสกปรก หรือเศษต่าง ๆ จะถูกกักไว้ ไม่ให้เข้าไป ปะปนในระบบน้ำ ถึงแม้จะขึ้นชื่อว่ากรองน้ำ แต่ก็ควรหมั่น นำตัวกรองออกมาล้าง ทำความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืด อายุ การใช้งาน ให้อยู่การใช้งาน อย่างยืนยาว

วาล์วดูดปุ๋ยขนาด 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว มีความแตกต่างกันยังไง?

ขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว : จะมีเกลียวเท่ากันทั้ง 2 ด้าน มีลูกศรทางน้ำเข้า – ทางน้ำออก ให้เห็นอย่างชัดเจน มีเช็ควาล์วกันน้ำรั่วซึม ในส่วนของวิธีต่อชุดวาล์วนั้นเพียงต่อสายยางและล็อคให้แน่น เมื่อเปิดใช้งาน ปุ๋ยจะถูกดูดไปผสมกับน้ำ และไหลผ่านตัววาล์วดูดปุ๋ย ก่อนจะไหลออกไปยังทางน้ำ โดยวาล์วดูดปุ๋ยขนาด 1 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว จะมีลักษณะที่เหมือนกัน จะต่างกันแค่ขนาดตัวและเกลียวเท่านั้น

ขนาด 2 นิ้ว : เกลียวทั้ง 2 ด้าน มีขนาดต่างกัน นั่นคือขนาดเกลียว 2 นิ้วและ 2.5 นิ้ว ในส่วนของทางน้ำเข้าจะสามารถสวมขนาด 2.5 นิ้วได้ด้วย มีลูกศรทางน้ำเข้า – ทางน้ำออก และวิธีต่อชุดวาล์วนั้น ถอดจุกปิดวาล์วออกและสวมวาล์วที่ต่อเข้ากับสายยาง ในการสวมท่อนั้น หากเราถอดอุปกรณ์ภายในออกให้สวมโอริงและกรวยเข้าไปใหม่ ตามด้วยแผ่นประกับกันซึม และล็อคด้วยฝาเกลียวในแน่น เราจำเป็นจะต้องสวมอุปกรณ์เข้าไปให้ครบก่อน ถึงจะสามารถสวมข้อต่อตรงขนาด 2 นิ้วได้ทั้ง 2 ด้านนั่นเอง

วาล์วดูดปุ๋ย

ส่วนประกอบภายใน วาล์วดูดปุ๋ยขนาด 2 นิ้ว

 • ฝาเกลียว
 • ประกับซึม
 • กรวย
 • โอริง

วิธีติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ย

การติดตั้งวาล์วดูดปุ๋ย แนะนำกับระบบน้ำบายพาส ก่อนติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ยต้องสังเกตทางน้ำเข้าและน้ำออกให้ดี โดยดูได้จาก “หัวลูกศร” หากต่อผิดทางน้ำอาจจะไม่ดูดให้ไหลไปตามทางที่เราต้องการได้ และเราจำเป็นต้องรู้ขนาดของท่อที่จะต่อกับเข้ากับชุดวาล์ว เช่น ขนาดวาล์วดูดปุ๋ยจะมีทั้ง 1 นิ้ว 1.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว ท่อที่จะนำมาสวมเกลียวทั้งสองด้านก็ควรเป็นท่อที่มีขนาดเท่านั้น และสำหรับการติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ยขนาด 2 นิ้ว มีวิธีดังนี้

วิธีติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ย

ขั้นตอนการติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ย มีดังนี้

 • ถอดจุกปิดวาล์วออกและสวมวาล์วที่ต่อเข้ากับสายยาง
 • หากเราถอดอุปกรณ์ภายในออกให้สวมโอริงเข้ากับกรวย
 • ก่อนสวมกรวยและโอริงเข้าไปในท่อ ควรขยับโอริงให้พอดีขอบ
 • ตามด้วยแผ่นประกับกันซึม
 • ล็อคฝาเกลียวให้แน่น
 • สวมข้อต่อตรงเกลียวใน
 • เมื่อสวมข้อต่อตรงทั้ง 2 ด้าน สามารถนำไปใช้งานได้กับระบบบายพาส

คุณสมบัติวาล์วดูดปุ๋ย

 • สะดวก ต่อการใช้งาน
 • ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน
 • พร้อมติดตั้งกับระบบบายพาส

วิธีการใช้งานวาล์วดูดปุ๋ยในระบบบายพาส

หลักการทำงานของวาล์วดูดปุ๋ยนั้น แรงดันน้ำที่ไหลผ่านจะทำให้เกิด Ventury โดยน้ำจะไหลผ่านคอคอด ตรงส่วนนี้จะเจาะรูเล็กๆไว้ เมื่อน้ำอัดเคลื่อนที่ผ่าน จะทำให้เกิดสุญญากาศซึ่งปุ๋ยจะถูกดูดเข้าไปผสมกับน้ำก่อนจะไหลผ่านสายยางออกไปตามทางน้ำออก

ในส่วนของการเปิดใช้งานชุดบายพาสนั้น ขั้นแรกให้เริ่มจากเปิดวาล์ว 2 ตัวที่ติดตั้งอยู่กับชุดวาล์วดูดปุ๋ย จากนั้นให้ปิดวาล์วท่อเมนเพื่อไม่ให้น้ำดีไหลไปยังทางน้ำออกได้โดยตรง โดยน้ำดีจะถูกส่งผ่านท่อระบบบายพาสไปผสมกับปุ๋ยและไหลออกไปยังทางน้ำออก และในการเลิกงานใช้งาน ให้เปิดวาล์วเมนก่อน จากนั้นให้ปิดวาล์วบายพายที่ติดตั้งอยู่ทั้ง 2 ข้าง ซึ่งการใช้งานวาล์วดูดปุ๋ยในระบบบายพาส จำเป็นต้องสังเกตหัวลูกศรให้ดี เพราะน้ำจะไหลผ่านไปตามลูกศรในทิศทางที่ควรจะเป็น และไม่ก่อในเกิดปัญหาในระบบการไหลของน้ำนั้นเอง

ข้อดีของการต่อระบบบายพาส

 • พื้นที่ต้องเป็นแนวราบเพื่อง่ายต่อการติดตั้ง
 • มีพื้นทีมากพอหรือเหลือให้ทำการติดข้องอและการวางวาล์ว
 • มีพื้นที่จะวางถังหรือที่สำหรับดูดปุ๋ย
 • วาล์วดูดปุ๋ยได้มาตรฐาน บนพื้นฐานไม่ซับซ้อนอะไรมาก

ใช้สำหรับการต่อแบบระบบบาสพาสประกอบได้ด้วย

 • ข้อต่อตรง
 • ข้อต่อตรงเกลียวใน
 • ข้องอ 90
 • ข้อต่อสามทาง
 • บอลวาล์ว

การทำงานของบอลวาล์ว บอลวาล์วนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อท่อเข้าด้วยกัน ตัวบอลวาล์วนั้น จะเป็นตัวกำหนดให้น้ำไหลผ่านไปได้ ที่ต้องใช้ก้านบิดด้านบนเป็นตัวควบคุมตัวบอลหมุน ที่คอยทำหน้าที่เปิดให้น้ำนั้นไหลผ่านไปได้ หรือปิดกั้นเพื่อให้น้ำหยุดไหลนั่นเอง

บทส่งท้าย

เพื่อการใช้งานวาล์วดูดปุ๋ยในระบบน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรใช้ร่วมกันกับ ปั๊มน้ำ และ ชุดกรองเกษตร โดยต้องอาศัยการวางชุดวาล์วดูดปุ๋ยในตำแหน่งที่จะลดหรือเพิ่มแรงดันน้ำได้ดี ซึ่งการติดตั้งชุดวาล์วดูดปุ๋ยเข้ากับระบบน้ำก็ต้องคำนึงถึงพื้นที่ของสวนจึงจะสามารถใช้งานได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับปุ๋ยที่ใช้กับระบบบายพาส หรือระบบน้ำหยด ปุ๋ยที่ใช้ต้องเป็นปุ๋ยที่ละลายน้ำได้ดี ตกตะกอนน้อยเนื่องจากอาจจะทำให้หัวปล่อยน้ำตัน เราจึงขอแนะนำให้ใช้ ชุดกรองเกษตร เพื่อแก้ปัญหาเศษตะกอนของปุ๋ยที่อาจจะเกิดในระบบน้ำหยด โดยในส่วนของอุปกรณ์ เช่น ท่อ ข้อต่อท่อ วาล์วหรี่น้ำ บอลวาล์ว และตัวกรองเกษตรนั้น มีราคาที่ถูกคุ้มกับการใช้งาน หาซื้อง่ายจากร้านขายอุปกรณ์ประปาใกล้บ้านคุณ

สั่งซื้อได้ที่ไหนบ้าง

ขั้นตอน การสั่งซื้อชุดวาล์วดูดปุ๋ย

 • โทร.063-686-2900 / 083-992-5999 หรือ @ Line : @hdpipethai พร้อมแจ้งความต้องการใช้ข้อต่อตรง ท่อ ขนาด และจำนวนการใช้ พร้อมสถานที่จัดส่ง
 • พนักงานขายเสนอราคา ให้คำปรึกษาการใช้งาน พร้อมลูกค้าสามารถชำระเงิน เข้าบัญชีบริษัทฯ
 • ลูกค้ารอรับสินค้า เพื่อใช้งานตามเวลาที่กำหนด

สามารถ คลิกลงตะกร้า จากเว็บไซต์ มีจัดจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์งานเกษตร ไม่ว่าจะเป็นวาล์วดูดปุ๋ย, กรองเกษตร, ปั๊มน้ำ, ท่อ pvc และข้อต่อต่างๆ เราคัดเลือกแต่สิ่งดีๆ และคุ้มค่า ให้พี่น้องเกษตรกรชาวไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Policy & Privacy

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ เว็บไซต์นี้ (www.hdpipethai.com) ดำเนินการโดย บริษัทโชคไพลินมั่งคั่ง จำกัด การที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณตกลงอย่างชัดแจ้งที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และประกาศต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ ซึ่งถือเป็นสัญญาระหว่างคุณกับเราแล้ว โดยคุณยืนยันว่าคุณเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะหรือเป็นผู้เยาว์ที่ผู้ใช้อำนาจปกครองได้ให้ความยินยอมในการตกลงยอมรับข้อสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ และคุณได้อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัว 1.สิทธิของเรา 1.1 เราเป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจดทะเบียนหรือไม่ได้จดทะเบียน ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ และส่วนประกอบอื่น ๆ ของเว็บไซต์ เราไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ 1.2 เราเป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลทั้งหมดได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย คุณตกลงจะไม่คัดลอก ดาวน์โหลด สั่งพิมพ์ และ/หรือ ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเราโดยชัดแจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่อยู่ในบังคับของข้อนี้และจะใช้บังคับตามนโยบายความเป็นส่วนตัว 1.3 คุณตกลงจะไม่ ทำซ้ำ ดัดแปลง ปรับปรุง แก้ไข ต่อเติม เรียบเรียงใหม่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม และจะไม่ลบ ทำลาย ทำให้เสียหาย หรือทำให้ไม่ชัดเจนซึ่งเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แสดงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าหรือบริการของบริษัทไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทก็ตาม ทั้งนี้ คุณตกลงจะไม่แต่งตั้งให้บุคคลภายนอกกระทำการตามข้อนี้ 1.4 ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือไม่เป็นปัจจุบัน คุณไม่ควรตัดสินใจดำเนินการใด ๆ โดยยึดถือตามข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้แต่เพียงอย่างเดียว การใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง โดยเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ และ เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยเป็นดุลพินิจของ เราแต่เพียงผู้เดียว 1.5 คุณตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด รวมถึงจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดหรือแย้งกับนโยบายข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ไม่กระทำผิดกฎหมายหรือทำสิ่งใดที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เราสงวนสิทธิที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของคุณในเวลาใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงการกระทำอื่นใด ๆ เพื่อหยุดการกระทำของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิหรือมาตรการใด ๆ ที่ เรามีอยู่ตามกฎหมาย 2.ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นสมบูรณ์ ถูกต้อง ตรงความเป็นจริง มีความเหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ รวมถึงไม่เป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใด ๆ และคุณตกลงจะรับผิดในความเสียหายที่เกิดแก่เราและ/หรือบุคคลอื่นตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่คุณไม่ปฏิบัติตามข้อนี้คุณ 3.ข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้ข้อมูล ในการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ เราอาจมีการเก็บรวบรวม ใช้ และในบางกรณีอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อการให้บริการแก่คุณหรือเพื่อประโยชน์ในการบริการของเราหรือบริษัทอื่นที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับเรา อย่างไรก็ดี เราให้ความสำคัญกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ ดังนั้น ในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะดำเนินการตามที่กำหนดในข้อนี้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อเราสามารถทำได้ตามกฎหมายเท่านั้น ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งต้องให้ความยินยอมแยกต่างหากจากข้อกำหนดฉบับนี้ โดยคุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 4.การปรับปรุงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการเว็บไซต์ คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการให้บริการ ระบบการทำงาน การแสดงผล และหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ การที่คุณตกลงดาวน์โหลด หรือใช้บริการเว็บไซต์หลังจากที่เราได้ทำการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าคุณได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่เราในการติดตั้ง อัปเกรดและ/หรือ อัปเดต การปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือหยุดการให้บริการดังกล่าว 5.การปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข 5.1 คุณเข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิที่จะปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้โดยไม่แจ้งล่วงหน้า โดยเราจะประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ให้คุณได้พิจารณาก่อนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุด การที่คุณใช้บริการทางเว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้ว จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรับปรุงแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วโดยชัดแจ้ง 6.ข้อสงวนสิทธิ 6.1 คุณรับรู้ว่าประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ต และสภาพอุปกรณ์ของคุณที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วย 6.2 คุณยอมรับและเข้าใจว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้อาจไม่เหมาะสม แม่นยำ สมบูรณ์ และ/หรือ เชื่อถือได้ และเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใด ๆ ในความสูญเสีย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ 6.3 ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่คุณดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใด ๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ หรือปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan Horse, Spyware หรือ Malware การเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะไม่ต่อเนื่อง มีความผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ คุณตกลงรับความเสี่ยงภัยในความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์ และคุณตกลงที่จะไม่เรียกร้องให้เรารับผิดใด ๆ ในความขัดข้องของเว็บไซต์ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยจงใจของเรา 7.การละเว้นการใช้สิทธิ การละเว้นไม่ใช้สิทธิ และ/หรือ การผ่อนผันการใช้สิทธิไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของ เรา ไม่ถือว่า เรา สละสิทธิตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขข้อนั้น ๆ เรายังคงสงวนสิทธิที่จะเลือกใช้สิทธิตามข้อดังกล่าวได้ต่อไป 8.การขัดกันของเอกสาร ในกรณีที่ข้อความในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้และเอกสารอื่น ๆ ขัดแย้งกัน คู่สัญญาตกลงให้เป็นดุลพินิจของเราในการตีความ 9.กฎหมายที่ใช้บังคับ การใช้บริการเว็บไซต์เป็นไปตามบังคับของกฎหมายไทย 10.ติดต่อเรา บริษัท โชคไพลินมั่งคั่ง จำกัด เลขที่ 25/26 หมู่ที่ 14 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองสอง จังหวัดปทุมธานี (โทร.) 083-992-5999 (โทร.) 063-686-2900

บันทึกการตั้งค่า
Scroll to Top